WellCareMedicalCentre.com

Course и прогнозиране на тревожни разстройства

Можете да не предоставя описание обща тенденция на тревожни разстройства . това зависи от вида на разстройство, индивидуалното тежестта, излагане на стресови фактори, ефективността на лечение,

най тревожни разстройства реагира доста добре на терапии (които намаляват интензивността на симптомите, лични дисфункция и субективно страдание), особено ако са били взети своевременно чрез прекъсване на механизмите за подсилване на симптоми .

разлика трябва интервенции на остра фаза (в който симптомите са особено силни и смущаващи) и дългосрочни интервенции (когато симптомите са облекчени или изчезват, но може да се повтори в случая ранно прекратяване на лечението).

E "p че в малка част от случаите има частичен отговор на лечението. Понякога л ' Хроничната тревожност не се лекува правилно може да се развие в депресивни симптоми .

До д-р Пози Гино Медицински директор Психиатрична консултация (UOC) Gemelli Polyclinic

Вижте Също